Predstavljena pilot akcija Value Drina na Serbian Visions Multikongresu

Tokom dvodnevnog trajanja Multikongresa koji već drugu godinu organizuje Nemačko-Srpska privredna komora, predstavljen je pilot projekat Value Drina, koji sprovode nevladine organizacije Ekodrina i Naša Ljubovija u saradnji sa opštinama Mali Zvornik i Ljubovija, a koji je podržan od strane Američke agencije za zaštitu životne sredine (US EPA) u okviru programa CRESSIDA – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu u Albaniji i Srbiji – REC.

Tokom dva dana zainteresovani građani, ekološka udruženja i drugi posetioci ove manifestacije imali su prilike da simulacijom na maketi saznaju više o preliminarno testiranoj za procenu statusa vodotokova sliva reke Drine (SVAP 2 – Stream Visual Assessment Protocol 2), a na dvočasovnom izlaganju 27. novembra čuju više o projektu, samoj metodologiji i njenoj primeni i inicijativama primene ovakvog pristupa na slivno područje reke Drine, odnosno saradnju svih lokalnih zajednica u slivu reke Drine ka implementaciji Okvirne direktive o vodama i identifikaciji pritisaka na površinske vode i stanja malih vodotokova sliva reke Drine.