Praktična nastava za studente Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura

U petak 15. marta predstavnik EKO-CENTRA DRINUM održao je u saradnji sa profesorima Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura deo praktične nastave na temu Život izvan planetarnog limita, na Avali.

EKO-CENTAR DRINUM ima višegodišnju saradnju sa Fakultetom za primenjenu ekologiju  Futura u oblasti praktične nastave za studente, a studenti su imali prilike i da učestvuju u kampovima u okviru projekata, kao i da u okviru istraživanja na kojima su učestvovali izrađuju diplomske i master radove.

Život izvan planetarnog limita je tema koja sve više zaokuplja stručnu i naučnu javnost i direktno je povezana sa izazovima klimatskih promena, unapređenja i dostupnosti obrazovanja za sve, i rasta ljudske populacije.

Prema najnovijim istraživanja koje je sprovela grupa naučnika, emisija  CO‚‚ nema izgleda da ostane unutar planetarnih granica, dok upotreba sveže vode, uprkos velikim alarmima ima potencijal da ne premaši limite. Fizičke potrebe, kao što su ishrana i sanitacija, verovatno će biti ispunjene za sedam milijardi ljudi, međutim ispunjenja drugih potreba (srednjoškolsko obrazovanje i zadovoljstvo životom) mogu zahtevati nivo korišćenja resursa koji je dva do šest puta viši od održivog nivoa.