Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na projektu: Jačanje uloge građana u kreiranju politika životne sredine

EKO-CENTAR DRINUM raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za sledeće usluge na projektu Jačanje uloge građana u kreiranju politika zaštite životne sredine:

1. Konsultant za participativno učešće građana u izradi Programa zaštite životne sredine
Broj nabakve: ECD-5.5.-25/2019

2. Konsultant za analizu evropskih i nacionalnih politika i strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i izradu Akcionog plana Programa zaštite životne sredine
Broj nabakve: ECD-5.5.-26/2019

Rok za prijavljivanje: 12. avgust 2019.

Tekst poziva možete preuzeti ovde

Prilog 1. Obrazac za podnošenje ponuda za pravna lica

Prilog 2. Obrazac za podnošenje ponuda za fizička lica

Prilog 3. Etički kodeks organizacije