Potpisan Memorandum o saradnji organizacija civilnog društva u oblasti Podrinja

U Banji Koviljači danas je potpisan protokol i memorandum o saradnji svih nevladinih organizacija registrovanih u oblasti Podrinja.

Ovim Memorandumom o saradnji organizacije civilnog društva potpisnice odlučuju da razvijaju programsku saradnju i da na toj osnovi razvijaju svoje međusobne odnose.
Ovakvo opredeljenje strane potpisnice zasnivaju na saznanju:
– da ih povezuju zajednički interesi i ciljevi rada u sličnim oblastima delovanja;
– da kroz programsku i tehničku saradnju mogu ostvarivati zajedno ili svaki posebno uspešnije rezultate u lokalnoj zajednici.

Zajedničke programske aktivnosti ostvarivaće se naročito u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine, primene načela i principa održivog razvoja, zaštiti i održivom korišćenju prirodnih resursa, unapređenju dostupnosti informacija od javnog značaja, jačanju lokalne zajednice za adaptivni odgovor na klimatske promene.