Okrugli sto – klimatske promene i civilno društvo u Srbiji u kontekstu Talanoa dijaloga

U okviru projekta CSConnect 08. maja 2018. godine održan je okrugli sto: Klimatske promene i civilno društvo u Srbiji u kontekstu Talanoa, koji su sproveli Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC, Kancelarija u Srbiji, u saradnji sa Centrom za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR).

Ovaj skup je u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu okupio više od 50 predstavnika civilnog društva, medija, univerziteta i međunarodne zajednice. Među predstavnicima civilnog sektora Ekodrina je uzela aktivno učešće u radu ovog skupa.

Panel je bio posvećen kratkoročnim i dugoročnim vizijama za borbu protiv klimatskih promena i povećanju
ambicioznosti na koju poziva Sporazum iz Pariza, povećanju nacionalnog doprinosa, osnaživanju
zainteresovanih strana, usmeravanju na različite aktivnosti na sektorskom i nacionalnom nivou,
tehnološkim barijerama i načinima njihovog prevazilaženja.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem otvaranja tri centralna pitanja na kojima se Talanoa dijalog o klimatskim promenama zasniva: Gde smo? Kuda želimo da idemo? Kako ćemo tamo da stignemo?

Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC od 2015. godine uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju SIDA. Realizacijom ovog višegodišnjeg programa REC primenjuje inovativni
pristup u podršci organizacijama civilnog društva koje u svom fokusu imaju životnu sredinu. Ove organizacije imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima u vezi sa životnom sredinom u budućim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom za pregovaračko poglavlje 27 (Životna sredina).