Održane radionice za učenike “Promenimo navike – stop plastičnim kesama!”

U okviru projekta “Promenimo navike – stop plastičnim kesama!” koji je sufinansiran od strane opštine Mali Zvornik u okviru Javnog poziva za programe i projekte civilnog sektora od javnog interesa, održane su radionice u osnovnim školama u Donjoj Borini, Radalju i Malom Zvorniku za učenike IV razreda, koji predstavljaju ciljnu grupu najinteresantniju za dodatnu edukaciju i rano usvajanje ispravnih ekoloških navika

Edukacijom na temu aktuelnog svetskog problema, u osnovnim školama “Braća Ribar” Donja Borina, “Stevan Filipović” Radalj i “Branko Radičević” Mali Zvornik, obuhvaćeno je 85 učenika, uzrasta do 10 godina, koji su na ovaj način, tokom dva školska časa, bili u prilici da saznaju brojne važne činjenice zbog kojih su plastične kese veliki ekološki i pejzažni problem.

Radionice sa učenicima su obuhvatale kratko predavanje o štetnosti koju je prouzrokovala višedecenijska praksa jednokratnog korišćenja plastičnih kesa, pri svakodnevnoj nabavci namirnica za domaćinstvo i interaktivna kreativna igra “Ekološka azbuka”, tokom koje su učenici osmišljavali, pisali i prezentovali ekološke poruke, koje će nakon kampanje biti predstavljene na panoima u holovima škola, odakle će svakodnevno podsećati na značaj brige o životnoj sredini.

Učenicima su podeljene publikacije i platnene torbe sa zanimljivim ekološkim porukama, koja pri kupovini i nošenju stvari treba da zameni najlon kesu.

Zahvaljujemo se osnovnim školama na saradnji.