Održana Završna konferencija projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“

U utorak 09. juna 2015. godine održana je završna konferencija projekta dijalog za prevenciju prirodnog hazarda.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici opštine Mali Zvornik, Ljubovija i Loznica, predstavnici nevladinih organizacija iz regiona podrinja, predstavnici sektora za vanredne situacije, mediji i svi članovi projektnog tima. Završna konferencija je bila posvećena dostupnim izvorima finansiranja u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja rizicima od prirodnog hazarda, institucionalizaciji mreže NVO u regionu i prezentaciji projektnih rezultata sa akcentom na buduće akcije.

Učesnicima konferencije, među kojima su i svi oni koji su tokom deset meseci realizacije ovog projekta dali svoj pun doprinos, bilo kao članovi tima, bilo  kao zainteresovane strane zahvalili su se koordinatori projekta Miloš Kostić, Nebojša Aleksić i Slađana Đorđević.

Predstavljeni rezultati projekta su široko podržani od strane učesnika konferencije kroz diskusiju o potrebama nastavka izrade detaljnog akcionog plana i monitoringa sprovođenja plana I spremnosti da se dalje uključe u nastavak aktivnosti. Takođe, izražen je i visok  interes i motivisanost za edukacijom lokalnog stanovništva o načinu smanjivanja ranjovisti same zajendice na klimatske promene i prirodni hazard.

Dostupne fondove i prioritete koji će biti finansirani kroz IPA i druge dostupne fondove EU izložila je Mr Sandra Knežević  sa akcentom o preusmeravanju sredstava na prioritete prevencije od prirodnog hazarda, i kroz izlaganje motivisala predstavnike NVO i lokalnih zajednica da se redovno informišu,  da prate konkurse i ojačaju kapacitete za apsorbovanje dostupnih sredstava. Završnica konferencije obeležena je potpisivanjem memoradnuma o saradnji između organizacija civilnog društva iz Malog Zvornika, Ljubovije, Osečine i Šapca, a ovom memorandumu će se pridružiti i NVO iz Krupnja.