Održana panel diskusija o izazovima u upravljanju čvrstim otpadom