Održan okrugli sto “Prekogranična saradnja u upravljanju rizicima od prirodnog hazarda u regionu Drina-Sava”

U okviru projekta “Prekogranična saradnja u upravljanju rizicima od prirodnog hazarda u regionu Drina-Sava” u Vizitorskom centru Spcecijalnog rezervata prirode u Zasavici juce je održan Okrugli sto na kome je učestvovalo oko 50 predstavnika javnog i civilnog sektora iz 20 opština prekograničnog regiona Drina – Sava, iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 

Okrugli sto na kojem su učestvovali predstavnici Šapca, Sremske Mitrovice, Loznice, Bogatića, Malog Zvornika, Ljubovije, Bijeljine, Ugljevika, Lopara, Drenovaca, Vrbanje i drugih opština i drugih gradova sa ovog područja, predstavljao je glavnu aktivnost u okviru projekta i organizovan je u cilju izrade smernica za prekograničnu saradnju u upravljanju rizicima od prirodnog hazarda. Na jučerašnjem skupu učesnici su zajednički definisali probleme u prekograničnim područjima koji će služiti kao osnova za izradu platforme za buduću saradnju.

Poplave i klizišta maja meseca 2014. godine koje su zadesile Srbiju, ali i Hrvatsku i BiH, jasno ukazuju na potrebu da se rizicima od prirodnog hazarda posveti pažnja kako na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, tako i u prekograničnoj saradnji upravo na planu zajedničkih strategija planiranja rizika, otklanjanja posledica, ali i adaptacija na klimatske promene.

U okviru Okruglog stola za učesnike su održana i stručna predavanja u ovoj oblasti. „Metodološki pristup proceni ekološke štete usled poplava“ bila je tema o kojoj je govorio Prof. dr Jordan Aleksić sa fakulteta za primenjenu ekologiju Futura iz Beograda. On je ukazao na to da stogodišnje i hiljadugodišnje vode postaju kontinuitet, ono sa čime ćemo živeti u budućnosti, da smo nemoćni pred hazardom, ali da znanje, prevencija i disciplina vode ka ozbiljnoj organizaciji i institucionalnom kapacitetu. On je poručio da je budućnost u integrativnosti, saradnji, razmeni iskustava i podataka.
Na temu procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, sa primerima dobrae prakse i modelima u prekoraničnoj saradnji govorio je Ljubiša Aleksić, iz Sektora za vanredne situacije u Valjevu. „Projekcije rizika – scenario i modeli, klimatske promene, poplave, suše“, bila je tema o kojoj je govorio Prof. Dr Boris Vakanjac sa fakulteta Futura.

Projekat je realizovao “Uneco” Podrinje u partnerstvu sa Fakultetom za primenjenu ekologiju “Futura” i Udruženjem “Eko Drina” Mali Zvornik, uz podršku Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj Jugoistočne Evrope – SWG i Programa pristupa zasnovanog na razvoju teritorije (ABD). Projekat je finansiran od strane Evropske Unije.