Naučno-istraživački kamp: “EKOLOŠKIM REŠENJIMA DO ZDRAVOG VODOTOKA”

Naučno-istraživački kamp: “EKOLOŠKIM REŠENJIMA DO ZDRAVOG VODOTOKA”

Mali Zvornik, 15-19. oktobar 2017. godine

Naučno istraživački kamp predstavlja sjajnu priliku za studente primenjene ekologije i zaštite životne sredine, da usvoje nova znanja u oblasti ekohidrologije i upravljanja vodnim resursima.

Kamp je osmišljen tako da će studenti osim teorijskog dela razvijati modele za revitalizaciju akvatičkog ekosistema prema uvidu na terenu i dostupnim podacima koji su izrađeni iz prethodnih projekata.

Ovaj petodnevni kamp je mesto gde ćete primeniti do sada usvojena znanja i steći nova praktična znanja i veštine, raditi u timu sa stručnjacima i dati doprinos projektu primene ekoloških rešenja za revitalizaciju vodnih tokova i ugradnju ovakvog pristupa u razvojne i operativne planove opština u slivu reke Drine.

Ukoliko želite da steknete praktična znanja, ovaj kamp može biti prilika za VAS!

Rok za prijavu: 13.10.2017.

Za više informacija

Slađana Đorđević

djordj.sladjana@gmail.com

Preuzmite flajer

Informacije o kampu

Prijavite se PRIJAVLJIVANJE ZAVRŠENO