Naš kapital naša odgovornost

O projektu

Naziv projekta

Korak do dobrog ekološkog statusa voda – Naš kapital – Naša odgovornost

Donator
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Opština Mali Zvornik
Period realizacije

2016. godina

Cilj projekta
Stvaranje preduslova za integrisan pristup u upravljanju vodnim resursima na teritorji jedinice lokalne samouprave i promovisanje značaja riparijalnih područja za dobar status površinskog toka.
Glavni rezultati
Testiran metodološki pristup za procenu pravilnog funkcionisanja površinskog toka na odabranim pilot lokacijama i date preporuke za revitalizaciju
Ciljna grupa
Stanovništvo opština Mali Zvornik Ljubovija, predstavniciJKP koji su nadležni za vode II reda, mladi stručnjaci, predstavnici civilnog sektora (4) regiona Podrinja,
Uloga organizacije

Nosilac projekta

Budžet projekta
701.000,00 RSD (5.841,7 €)
Broj članova tima

6

 

Vesti sa projekta

Publikacije

Multimedija