Prekogranična saradnja u upravljanju rizicima od prirodnog hazarda u regionu Drina-Sava

O projektu

Naziv projekta
Prekogranična saradnja u upravljanju rizicima od prirodnog hazarda u regionu Drina-Sava
Donator
EU delegacija u Srbiji, preko SWG RRD u okviru akcije P2P
Period realizacije

2014 – 2015. godina

Cilj projekta
Uspostaljanje platforme za prekograničnu saradnju u regionu Drina-Sava
Glavni rezultati
Održan forum (okrugli sto) sa predstavnicima opština i OCD u regionu Drina – Sava i izrađene smernice za prekograničnu saradnju u upravljanju rizicima od prironog hazarda
Ciljna grupa
12 opština prekograničnog regiona Srbija-BiH i Srbija – Hrvatska
Uloga organizacije
Fascilitacija treninga za identifikaciju potreba za edukacijom u oblasti jačanja lokalne zajednice za odogovor na hazard
Budžet projekta
(za aktivnost): 480,00 €
Broj članova tima

2

Vesti sa projekta

Publikacije

Multimedija