Monitoring ekološkog stanja površinsкih voda medotodom SVAP2

O projektu

Naziv projekta
Monitoring ekološkog stanja površinsкih voda medotodom SVAP2
Donator
Opština Mali Zvornik
Period realizacije

2017. godina

Cilj projekta
Odobreni projekat ima za cilj da nastavi evaluaciju površinskih tokova na teritoriji opštine Mali Zvornik metodom SVAP2, uz aktivno uključivanje lokalnog stanovništva i lokalnih stejkholdera.Projektom je predviđen terenski rad, dopuna već uspostavljene baze, ali i izrada Access baze podataka namenski za SVAP2 evaluaciju.
Glavni rezultati
Kreiran alat za evaluaciju i monitoring ekološkog stanja površinskih tokovva, Izrađena baza podataka, uključeno lokalno stanovništvo.
Ciljna grupa
Opština Mali Zvornik, opštinska uprava, Odeljenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove, sektor za poljoprivredu, JKP, građani opštine Mali Zvornik, opštine u slivu Drine, nadležni autoriteti na nacionalnom nivou
Uloga organizacije
Nosilac projekta
Budžet projekta
399.600,00 RSD (3.332,5 €)
Broj članova tima
7

Vesti sa projekta

Publikacije

Multimedija