Međunarodni dan šuma

Svakog 21 marta širom sveta obeležava se Međunarodni dan šuma.

Ove godine Međunarodni dan šuma se bavi uzbudljivom temom “Šume i obrazovanje”. To je prilika za podizanje svesti, informisanje i edukaciju široke javnosti, različitih interesnih grupa i šumskih menadžera o temama vezanim za šume. Šume pokrivaju jednu trećinu zemljišta na Zemlji, i obavljaju ključne i vitalne funkcije planete. Uloga šuma je jednako značajna I na globalnom I na lokalnom nivou.

Međutim, uprkos krucijlanom značaju šumskih ekosistema, iskrčivanje šuma i sa njima povezane promene klimatskiih uslova su postali veliki izazovi na globalnom nivou.

Ključne poruke (United Nation)

Razumevanje naših šuma i njihovo očuvanje zdravlja je ključno za našu budućnost. Šume će biti važnije nego ikada, jer će se do 2030. godine svetska populacija popeti na 8,5 milijardi.

Nikada niste previše mladi da biste počeli učiti o drveću. Pomaganje deci da se povežu sa prirodom stvara buduće generacije svesne dobrobiti drveća i šuma i potrebe da se njima održivo upravlja.

I moderno i tradicionalno znanje su ključni za očuvanje zdravlja šuma. Iako šumari treba da dobro poznaju i razumeju prirodu, takođe treba da nauče da koriste najmodernije tehnologije kako bi osigurali da naše šume budu pod nadzorom i održivim upravljanjem.

Ulaganje u obrazovanje u šumarstvu može promeniti svet na bolje. Države mogu dati značajan doprinost u tome da zajedničkim snagama naučnici, kreatori politika i donosioci odluka, šumari i lokalne zajednice rade na zaustavljanju krčenja šuma i obnovi degradiranih predela.

Žene i muškarci treba da imaju jednak pristup obrazovanju u šumama. Rodna ravnopravnost u obrazovanju o šumama osnažuje žene u ruralu u funkciji održivog korišćenja šumskih resursa i izvora njihovog blagostanja.