Konkurs za stručnu praksu

Šta je stručna praksa?

Prema utvrđenom planu i programu programa osnovnih akademskih studija se obavlja u VIII semestru. Predstavlja praktičan rad studenta u realnom poslovnom okruženju u cilju upotpunjavanja teorijskog, akademskog znanja i uspostavljanja veza sa praktičnim znanjima i iskustvima neophodnim za obavljanje budućeg posla.

Opis posla u okviru stručne prakse

Stručnu praksu će studenti obavljati  u okviru Projekta “Recimo NE plastičnim kesama” koji realizuje udruženje Ekodrina, a finansiran je sredstvima Opštine Mali Zvornik.

Projektom je predviđena kampanja smanjenja upotrebe plastičnih kesa i radionice u školama opštine Mali Zvornik.

Broj studenata koji se prima na stručnu praksu

Broj studenata – 2

Šta će studenti naučiti?

Studenti će nakon prakse moći da učestvuju u projektima, administriraju ili koordiniraju određene projektne aktivnosti, javni nastup (predavanja u školi) i dr.  U zavisnosti od afiniteta i želje za angažmanom. Studenti takođe mogu raditii samostalno istraživanje u ovkru tematike.

Troškovi

Svi troškovi prevoza, ishrane i noćenja (ukoliko bude potrebe) su pokriveni od strane organizacije. Lični troškovi studenta ne ulaze u troškove koje pokriva organizacija.

Rok za prijavu

Vaše prijave treba da stignu ne kasnije od 16. jula, 2018. godine na e-mail udruzenje@ekodrina.org

Preuzmite prijavu PRIJAVE ZAVRŠENE