Javna rasprava o politikama dobrog upravljanja Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

U Beogradu, 28. februara 2019. godine održana je Javna rasprava o revidiranim nacrtima politika dobrog upravljanja EBRD-a: Politika zaštite životne sredine i socijalna politika, Politika javnog informisanja i Projektni žalbeni mehanizam – Poslovnik, na kojoj je aktivno učešće uzeo civilni sektor. EKO-DRINA je učestovala preko svog predstavnika, a na poziv, u sesijama javne rasprave o nacrtima politika zaštite životne sredine (ESP – Environmental and Social Policy) i politika javnog informisanja (PIP – Public Information Policy).

Cilj ove javne rasprave je da pruži priliku zainteresovanim stranama da daju povratne informacije o jednoj ili više od ukupno tri politike dobrog upravljanja EBRD-a koje će biti razmotrene u okviru pripreme revidiranih politika za period 2019 – 2024.

Ove politike se revidiraju svakih pet (5) godina, pri čemu je prethodna revizija izvršena 2014. god.

Politika zaštite životne sredine i socijalna politika (ESP) upravlja posvećenošću Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) promovisanju zaštite životne sredine i održivog razvoja u okviru svih svojih investicionih aktivnosti i aktivnosti vezanih za tehničku saradnju. Ova Politika definiše način na koji će EBRD rešavati uticaj na životnu sredinu i društveni uticaj svojih projekata, i to:

  • definisanjem pojedinačnih uloga i obaveza, kako EBRD-a tako i njenih klijenata, u projektovanju, realizaciji i vođenju projekata u skladu sa ovom Politikom i Uslovima za realizaciju;
  • uspostavljanjem strateškog cilja promocije projekata sa veoma pozitivnim uticajima na životnu sredinu i socijalna pitanja; i
  • integrisanjem mera održivosti životne sredine i društvene održivosti u sve svoje aktivnosti.

Osim diskusija koje su se odnosile na zaštitu radnika u velikim infrastrukturnim projektima, pokrenuta je i diskusija politika zaštite lokalnog stanovništva i njihovih interesa u aktuelnim pitanjima izgradnjimalih hidrocentrala na površinskim tokovima u regionu, od kojih se mnogi nalaze i u zaštićenim oblastima.