Jačanje uloge građana u kreiranju politika zaštite životne sredine

Od maja do novembra 2019. godine realizovaće se projekat Jačanje uloge građana u izradi Programa zaštite životne sredine. Realizaciju projekta podržala je opština Mali Zvornik u okviru Javnog konkursa sa finansiranje/sufinansiranje troškova redovnih aktivnosti i projekata Udruženja iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2019. godinu.

Projekat ima za cilj da kroz izradu Programa zaštite životne sredine na teritoriji opštine Mali Zvornik, osnaži ulogu građana u kreiranju politika, odnosno mera kojima će se rešavati prioritetna pitanja.