Izrada projekta ekoremedijacije i valorizacije devastiranih akvatičkih sistema na području Grada Kikinde – ERM PLAN

O projektu

Naziv projekta
Izrada projekta ekoremedijacije i valorizacije devastiranih akvatičkih sistema na području Grada Kikinde – ERM PLAN
Donator
Grad Kikinda
Period realizacije

2019. godina

Cilj projekta
Utvrđivanje ekološkog stanja i potencijala stovrenih aklvatičkih resursa na teritoriji Grada Kikinda i predlog mera za revitalizaciju
Glavni rezultati
Testirana metoda za utvrđivanje ekološkog stanja veštačkih jezera i izrađen plan revitalizacije i namene akvatičkih sistema
Ciljna grupa
građani Kikinde, lokalni autoriteti, privredni subjekti, JKP Kikinda
Uloga organizacije

Konsultant

Budžet projekta

RSD (€)

Broj članova tima
2

Vesti sa projekta

Publikacije

Multimedija