Inicijalni trening 13-15. jula 2016. godine u okviru CRESSIDA Programa

U okviru Programa “Cressida – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj
u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim”, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) sprovodi se pilot akcija za brzu procenu ekološkog statusa površinskih voda sliva Drine – Value Drina. Pilot projekat se realizuje na teritorijama opštine Mali Zvornik i Ljubovija u period jun-decembar 2016. godine.

Svrha projekta jeste doprinos unapređenju lokalnih kapaciteta u regionu Podrinja za unapređenje ekološkog statusa reke Drine i njenih pritoka.

Zadaci definisani projektom:

  • da se izgrade lokalni kapaciteti u regionu Podrinja za evaluaciju statusa malih vodnih tela;
  • da se ohrabri saradnja opština koje dele zajedničke vodne resurse;
  • da se podigne nivo javne svesti o potrebi revitalizacije vodnih tokova i priobalja.

Priv inicijalni trening održaće predstavnici US EPA (Američke Agencije za zaštitu životne sredine) od 13-15 jula 2016. godine u Malom Zvorniku. Ovaj trening ima za cilj da upozna predstavnike opštine, druge zainteresovane strane i mlade stručnjake sa metodološkim pristupom, njegovom praktičnom primenom i iskustvima.