Edukacija za primenu SVAP2 u okviru projekta Value Drina

U okviru Programa Cressida: Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim”, opštine Mali Zvornik i Ljubovija realizuju pilot akciju “Value Drina”. Od 13-15 jula 2016. godine održan je seminar (trening) za predstavnike lokalnih zajednica Mali Zvornik i Ljubovija i tim koji realizuje projekat u periodu jun – decembar 2016. godine.

Ovaj prvi trening vodili su predstavnici US EPA: Jose Zambrana i Clayton Cox, i Kathryn Boyer, profesor sa Univerziteta u Oregonu i dizajner i koordinator tima za izradu metodologije koja će biti korišćena u projektu “Value Drina”, a prvi put implementirane na području Balkana.

Trening se sastojao iz teoretskog dela – pregleda metodološkog postupka i primene na vodotokovima u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija (kao i mogućnosti za primenu u Srbiji), i praktičnog dela na terenu – odabranim lokacijama na Radaljskoj reci u opštini Mali Zvornik.

Treningu su prisustvovali i student i asistenit Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum i istraživač SRP Zasavica Mihajlo Stanković, koji je ovom prilikom dobio počasno članstvo Univerziteta u Oregonu.