Edukacije

On-line kursevi, treninzi i predavanja koja služe za sticanje specifičnih znanja i veština u oblasti očuvanja i zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Neformalna edukacija predstavlja važan vid usavršavanja veština i znanja, naročito u okviru svakodnevnog rada. Usavršavanje tokom čitavog životnog i radnog veka (long-life learning) postaje neophodno, i neformalno obrazovanje to u potpunosti omogućuje.

Neformalno obrazovanje služi da dopuni formalno, odnosno da da nam da priliku da pristupimo svim onim sadržajima koji su u formalnom nepristupačni ili čak ne postoje. (razni kursevi specifičnih veština, praktičnih poslovnih znanja, ličnog usavršavanja). U nekim slučajevima, zbog nedostatka dovoljno efikasnog modela fleksibilnog formalnog obrazovanja, neformalna edukacija je nosilac smanjenja praznine izmedu postojećeg i potrebnog obrazovanja, naučnih disciplina i želja mladih ljudi.

Neformalno obrazovanje se sprovodi preko kratkih kurseva, seminara, konferencija, raznih tipova treninga, i naravno sve više preko on-line platformi.
Važno je napomenuti da je i volontiranje značajan vid usavršavanja mladih.

Iako neformalno obrazovanje nije zakonski propisano i ne postoje direktno određena pravila kako ono treba da izgleda, mora postojati okvir u kom će se ono sprovoditi, kao i unapred razrađeni ciljevi i zadaci koje će pratiti i koji će biti prilagođeni ciljnoj grupi. Upravo zbog diferencijacije edukativnog sadržaja, on mora biti fleksibilan kako bi odgovarao svim polaznicima. Ono što je tipično za neformalno obrazovanje je da postoji dobrovoljno učešće polaznika tih kurseva, seminara i slično, često nezavisno od godina i iskustva, ali i prethodnog obrazovanja.

Postoje brojne platforme na engleskom jeziku, i preporuka tima ECD jeste da svi zainteresovani koriste što više dostupnih resursa za sopstveno usavršavanje.

U okviru projekata koje su podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opština Mali Zvornik, izrađena su 3 on-line kursa dostupna besplatno svim zainteresovanima.

Eko-Centar Drinum nastavlja dalje unapređenje sadržaja, kao i proširivanje izbora tema e-kurseva.

Predavači su obučene i kompetentne osobe čija uloga nije samo da predaje, već da doprinese razmeni iskustava između polaznika, da osmisli učenje kroz praktičan rad, kako bi oni koji uče postali aktivni činioci procesa učenja.