Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda

O projektu

Naziv projekta
Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda
Donator
SIDA u okviru Programa SENSE koji sprovodi REC
Period realizacije

2015 – 2016. godina

Cilj projekta
Doprinos održivom razvoju na lokalnom nivou kroz stvaranje uslova za efikasnije učešće organizacija civilnog društva u kreiranju i primeni politike upravljanja prirodnim hazardom
Glavni rezultati
– povećano učešće organizacija civilnog društva iz ciljnih opština u procesu u odlučivanju o pitanjima koja se tiču zaštite životne sredina, naročito sprečavanja i otklanjanja prirodnog hazarda, – unapređeni uslovi za saradnju organizacija civilnog društva sa donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, – izrađen Plan upravljanja rizicima od prirodnog hazarda.
Ciljna grupa
25.000 stanovnika Opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, 18 organizacija civilnog sektora iz regiona Podrinja, 200 đaka osnovnih škola
Uloga organizacije
Partner na projektu
Budžet projekta
41.000,00 €
Broj članova tima

6

Vesti sa projekta

Promotivni flajer projekta
Promotivni plakat projekta

Multimedija

Reportaža (animacija) o projektima REC-a – SENSE programa u 2014.-2015.
autori: Branislav Vila i Sretko Marjanov
crteži: Sretko Marjanov animacija: Branislav Vila
muzika: Jasna Jovićević – Triton (iz projekta Zvuk ptica)

Prilog TV Lotel Loznica sa radionice na projektu “Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda”.

Na 30. redovnoj sednici SO Mali Zvornik usvojen “Plan upravljanja prirodnim hazardom za opštine Mali Zvornik i Ljubovija”, koji je nastao u okviru projekta “Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda”