Dan preskoka Planete Zemlje je danas

Dan preskoka Planete Zemlje je danas.

Šta to znači?

Dan ekološkog duga (dan preskoka) jeste dan kada je ljudska populacija potrošila resurse na koje smo imali pravo za tu godinu, i time Planeta ulazi u ekološki dug za tekuću godinu. Dan preskoka je počeo je još sedemdesetih godina 20. veka,  a za svaku godinu izračunava ga organizacija “Global Footprint Network”.

Na grafikonu ispod jasno se vidi da taj dan iz godine u godinu dolazi ranije, a prema sadašnjim procenama trošimo 1,7 planeta.

Izvor: https://www.technocracy.news/

Srbija je u Dan ekološkog duga ušla već 18. jula.

Ekolozi širom sveta upozoravaju na stanje i opasnosti koje proizilaze ukoliko se ovaj trend nastavi istim tempom, ili čak povećava.

Cilj kome se teži jeste da se Dan ekološkog duga narednih godina pomera svake godine za pet dana kasnije. Na taj način bi 2050. godine došli do toga da trošimo samo onoliko resursa koliko može da se obnovi tokom godine.

Da li je realno da se to dostigne u današnjem potrošačkom društvu?