Dan preskoka kapaciteta planete

Dan preskoka kapaciteta planete (Earth Overshoot Day), prethodno poznat kao Dan ekološkog duga (Ecological Debt Day), je dan kada potrošnja resursa za tu godinu prelazi kapacitet Planete da regeneriše potrošene resurse u istoj godini [1].

Dan preskoka se izračunava tako što se ukupan biokapacitet planete podeli sa svetskim ekološkim otiskom i pomnoži sa 365 dana [1].

Biokapacitet planete je količina raspoloživih resursa za određeno vreme i populaciju. Predstavlja standardizovanu meru potrošnje prirodnog kapitala[2].

Ekološki otisak  je površina zemlje potrebna za proizvodnju hrane, energije i dobara kojima se zadovoljava današnji potrošački način života. Meri se u hektarima i pokazuje koliko je svakome od nas, odnosno pojedinom gradu ili državi, potrebno površine da zadovolji svoje potrebe u hrani, stanovanju, energiji. [3]

Rast potrošnje resursa izražena korz dan preskoka od 1987 godine do danas sa poređenjem broja planeta koje trošimo [4]

Dan peskoka planete izračunat je od strane  Global Footprint Network koja sprovodi permanentnu kampanju u saradnji sa civilnim sektorom širom sveta. [5]

Izračunajte sopstveni dan preskoka ekološki otisak danas

www.footprintcalculator.org

Izvori

[1] Earth Overshoot Day (EOD) http://www.wikipedia.org/

[2] Schaefer F., Luksch U, Steinbach N., CabeJ., Hanauer J.: Ecological Footprint and Biocapacity The world™s ability to regenerate resources and absorb waste in a limited time period, European Communities, 2006, ISBN 92-79-02943-6

[3] Bartula M., Životna sredina i održivi razvoj, Skripta za studente, Univerzitet Singidunum, Fakultet za prmenjenu ekologiju Futura, 2013.

[4] “Earth Overshoot Day is coming!”. Global Footprint Network. Archived from the original on 2012-02-25. Retrieved September 27, 2011.

[5] “Earth Overshoot Day is coming!”. Global Footprint Network. Archived from the original on 2012-02-25. Retrieved September 27, 2011.