Value Drina

Uspešno odbranjen master rad u okviru angažovanja mladih volontera

U okviru projekta “Value Drina” finansiranog iz Programa CRESSIDA, od strane Američke Agencije za zaštitu životne sredine i projekta “Naš- kapital Naša odgovornost, finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine uključivanje volontera i studenta primenjene ekologije Aleksandre Torbica rezultiralo je kvalitetnim master radom pod nazivom: Jačanje kapaciteta opština Podrinja za integralno upravljanje površinskim vodama i njihovim …

Uspešno odbranjen master rad u okviru angažovanja mladih volontera Read More »

Predstavljeni rezultati projekata Value Drina i Primena SVAP2 metode u monitoringu stanja malih površinskih tokova na Konferenciji EnE 18

Konferencija “Životna sredina ka Evropi” – EnE18” predstavlja zvaničan događaj kojim se u Republici Srbiji obeležava 5. Jun – UN Svetski dan zaštite životne sredine (World Environment Day – WED). Na Konferenciji je predstavljen rad pod nazivom: Kreiranje GIS baze podataka o stanju rečnog toka u funkciji dizajna adekvatnih rešenja očuvanja prirode, koji predstavlja rezultat projekta Value Drina, finansiranog …

Predstavljeni rezultati projekata Value Drina i Primena SVAP2 metode u monitoringu stanja malih površinskih tokova na Konferenciji EnE 18 Read More »

Opštine Mali Zvornik i Ljubovija u Budvi prezentovale uspešno realizovanu ekološku akciju “Value Drina”

Predstavnici opština Mali Zvornik i Ljubovija, na završnoj konferenciji programa Cressida – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u slivnim područjima reka Drine i Drim, 08. i 09. maja, u Budvi predstavili su uspešno realizovanu pilot akciju za brzu procenu ekološkog stanja vodotokova – “Value Drina”, koju su navedene opštine, tokom 2016. i 2017. …

Opštine Mali Zvornik i Ljubovija u Budvi prezentovale uspešno realizovanu ekološku akciju “Value Drina” Read More »

Odbranjen diplomski rad u okviru rezultata projekta “Value Drina”

U ponedeljak, 29 januara 2018. godine, student Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum – Zlata Majinski, odbranila je diplomski rad: Primena metode brze procene ekološkog stanja površinskog toka u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija, a koji predstavlja rezultat uključivanja mladih profesionalaca u projekat Value Drina, i njihov konkretan rad na terenu. Zlata Majinski je …

Odbranjen diplomski rad u okviru rezultata projekta “Value Drina” Read More »

Predstavljen projekat “Value Drina” na Konferenciji: Voda i kulturna baština

Na Međunarodnoj konferenciji: “Voda i kulturna baština”, koja je organizovana od strane Međunarodnog naučnog foruma Dunav Reka-saradnje, Slađana Đorđević, koordinator projekta “Value Drina” predstavila je rezultate primene SVAP2 (The Stream Visual Assessment Protocol 2) metode u Srbiji (na vodotokovima u opštinama Mali Zvornik i Ljubovija).

Predstavljanje projekta Value Drina na regionalnom treningu u okviru Programa Cressida

U okviru regionalne radionice “Procena stanja malih vodotokova”, predviđene programom Cressida (Izgradnja kapaciteta  lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim) koordinator akcije Value Drina predstavila je projekat Value Drina učesnicima skupa, zajedno sa predstavnikom opštine Mali Zvornik. Predstavljeni su rezultati sprovedenih aktivnosti, odnosno primenljivost SVAP2 (Stream Visual Assessment Protocol 2) …

Predstavljanje projekta Value Drina na regionalnom treningu u okviru Programa Cressida Read More »

ZAVRŠNI DOGAĐAJ PROJEKTA “PILOT AKCIJA ZA PROCENU EKOLOŠKOG STATUSA REKE DRINE I NJENIH PRITOKA – “VALUE DRINA”

U Opštini Mali Zvornik, 4 maja 2017. godine održan je završni skup akcije Value Drina, koju su realizovale opštine Mali Zvornik i Ljubovija u saradnji sa nevladinim organizacijama Eko Drina i OEU Naša Ljubovija. Pilot projekat je deo programa CRESSIDA (Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim), …

ZAVRŠNI DOGAĐAJ PROJEKTA “PILOT AKCIJA ZA PROCENU EKOLOŠKOG STATUSA REKE DRINE I NJENIH PRITOKA – “VALUE DRINA” Read More »

Završna konferencija projekta PILOT AKCIJA ZA PROCENU EKOLOŠKOG STATUSA REKE DRINE I NJENIH PRITOKA – “VALUE DRINA”

Pozivamo opštine, nevladine organizacije i zainteresovane pojedince u slivu reke Drine da uzmu aktivno učešće u radu završnog skupa u okviru projekta Value Drina koji je podržan od strane Američke agencije za zaštitu životne sredine (US EPA) iz Programa CRESSIDA (Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim), koji implementira …

Završna konferencija projekta PILOT AKCIJA ZA PROCENU EKOLOŠKOG STATUSA REKE DRINE I NJENIH PRITOKA – “VALUE DRINA” Read More »

Predstavljena pilot akcija Value Drina na Serbian Visions Multikongresu

Tokom dvodnevnog trajanja Multikongresa koji već drugu godinu organizuje Nemačko-Srpska privredna komora, predstavljen je pilot projekat Value Drina, koji sprovode nevladine organizacije Ekodrina i Naša Ljubovija u saradnji sa opštinama Mali Zvornik i Ljubovija, a koji je podržan od strane Američke agencije za zaštitu životne sredine (US EPA) u okviru programa CRESSIDA – Izgradnja kapaciteta lokalnih …

Predstavljena pilot akcija Value Drina na Serbian Visions Multikongresu Read More »

Završen terenski rad u okviru projekta Value Drina

Tokom trodnevnog rada na terenu, od 28. do 30. oktobra, završeno je istraživanje u okviru pilot akcije vizuelne ocene stanja vodotokova u slivu reke Drine “Value Drina” na teritorjama opština Mali Zvornik i Ljubovija. Pilot projekat, finansiran u okviru programa CRESSIDA (Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i …

Završen terenski rad u okviru projekta Value Drina Read More »