Publikacija Value Drina

Primena metoda za vizuelnu ocenu ekološkog stanja površinskih tokova u slivu reke Drine

Pilot akcija za procenu ekološkog statusa reke Drine i njenih pritoka „Value Drina” promoviše primenljiv pristup za evaluaciju stanja i monitoring malih vodotokova sliva reke Drine i inicira saradnju među opštinama na čijim teritorijama se nalazi sliv Drine u cilju unapređenja ekološkog statusa reke Drine. Projekat se bavio sledećim problemima: nepostojanje podataka o stanju vodotokova …

Primena metoda za vizuelnu ocenu ekološkog stanja površinskih tokova u slivu reke Drine Read More »