Publikacije

“Aktivizam mladih za vreme poplave – Praksa i preporuke”

U drugoj drugoj polovini 2016. godine realizovan je projekat “Aktivizam mladih za vreme poplave – praksa i preporuke”, koji je realizovao Centar za građansko delovanje uz podršku Ministarstva omladine i sporta i u saradnji sa partnerima iz deset gradova iz Srbije. Eko Drina je dala punu podršku projektnim aktivnostima i učešću u   trodnevnom treningu koji …

“Aktivizam mladih za vreme poplave – Praksa i preporuke” Read More »

“Lotički sistemi opštine Mali Zvornik: Uloga i značaj riparijalnih područja za dobar status vodotokova”

Publikacije Naš kapital – naša odgovornost “Lotički sistemi opštine Mali Zvornik: uloga i značaj riparijalnih područja za dobar status vodotokova” i “Lotički sistemi opštine Ljubovija: uloga i značaj riparijalnih područja za dobar status vodotokova” nastale su u okviru projekta “Korak do dobrog ekološkog statusa voda: Naš kapital – naša odgovornost”. Projekat je realizovan od strane Udruženja …

“Lotički sistemi opštine Mali Zvornik: Uloga i značaj riparijalnih područja za dobar status vodotokova” Read More »

Primena metoda za vizuelnu ocenu ekološkog stanja površinskih tokova u slivu reke Drine

Pilot akcija za procenu ekološkog statusa reke Drine i njenih pritoka „Value Drina” promoviše primenljiv pristup za evaluaciju stanja i monitoring malih vodotokova sliva reke Drine i inicira saradnju među opštinama na čijim teritorijama se nalazi sliv Drine u cilju unapređenja ekološkog statusa reke Drine. Projekat se bavio sledećim problemima: nepostojanje podataka o stanju vodotokova …

Primena metoda za vizuelnu ocenu ekološkog stanja površinskih tokova u slivu reke Drine Read More »

„Uputstvo za izradu mapa ranjivosti od prirodnog hazarda za područje opština Mali Zvornik i Ljubovija“

Publikacija „Uputstvo za izradu mapa ranjivosti od prirodnog hazarda za područje opština Mali Zvornik i Ljubovija“ je nastala u okviru projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“. Projekat je sproveden sredstvima SENSE – Programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, koji je realizovao Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Projekat je finansirala Švedska …

„Uputstvo za izradu mapa ranjivosti od prirodnog hazarda za područje opština Mali Zvornik i Ljubovija“ Read More »

„Plan upravljanja rizikom od prirodnog hazarda za opštine Mali Zvornik i Ljubovija“

„Plan upravljanja rizikom od prirodnog hazarda za opštine Mali Zvornik i Ljubovija“ je nastao u okviru projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“. Projekat je sproveden sredstvima SENSE – Programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, koji je realizovao Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Projekat je finansirala Švedska agencija za međunarodni …

„Plan upravljanja rizikom od prirodnog hazarda za opštine Mali Zvornik i Ljubovija“ Read More »

„Klimatske promene i prirodni hazard“

Publikacija Klimatske promene i prirodni hazard je nastala u okviru projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“. Projekat je sproveden sredstvima SENSE – Programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, koji je realizovao Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Projekat je finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

„Imaš pravo da znaš“

Publikacija „Imaš pravo da znaš“ je nastala u okviru projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“. Projekat je sproveden sredstvima SENSE – Programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, koji je realizovao Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Projekat je finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).