Pridružite nam se

Eko centar Drinum

Naša misija je stvaranje otpornijeg društva u skladu sa ciljevima održivog razvoja

Organizacija daje pun i efikasan doprinos ključnim segmentima dinamičnog razvoja društva u skladu sa principima održivog razvoja.  Kroz saradnju i osnovanu mrežu organizacija nastoji da postigne  rezultate u promociji, primeni i valorizaciji modernih strategija i opredeljenja društvenog i ekonomskog progresa lokalne, regionalne i šire zajednice.

Ostvarivanjem pune i efikasne saradnje na implementaciji projekata u svojim sektorima delovanja organizacija i mreža razvijaju partnerstva sa drugim organizacijama u zemlji i regionu Jugoistočne Evrope, poslovnim sektorom i vladinim institucijama, u cilju davanja doprinosa procesima modernizacije, evrointegracija i reformi društva.

Publikacije

Ovde možete pronaći sve publikacije, biltene, priručnike i drugi materijal koji je nastao u toku realizacije projekata koje je sprovodio Eko-centar Drinum.

Projekti

Informacije o projektima koje je realizovalo udruženje Eko-centar Drinum, kao nosilac aktivnosti, partner na projektu ili zainteresovana strana.

Edukacija

On-line kursevi, treninzi i predavanja koja služe za sticanje specifičnih znanja i veština u oblasti očuvanja i zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Aktuelnosti

Projekti

Svaka ekološka akcija koju preduzmete - velika ili mala - ima svoj uticaj!!!